Absoluut Zuid

fieldoptimizer

landscape urbanism

Masterplan voor Zuidplein - Absoluut Zuid

 

Absoluut Zuid gaat uit van de intrinsieke waarde van winkelcentrum Zuidplein en bouwt door op de bestaande structuur.

De expeditieruimte komt intern te liggen en nieuw programma vormt de noodzakelijke aanhechting en verbinding met de

omliggende woonwijken.

 

De structuur wordt afgemaakt in de modernistische traditie waar Bijlstra over schreef, maar op een postmoderne

manier. De gekozen oplossing is het resultaat van de combinatie van meerdere stedenbouwkundige benaderingen en het uitgangspunt is nu menging van functies in plaats van scheiden van functies.

 

Het prototype van het winkelcentrum als shoppingmall wordt herkend, geaccepteerd en gecompleteerd vanuit een objectmatige stedenbouwkundige benadering. De kracht van het winkelcentrum als economisch conglomeraat en nieuwe publieke ruimte wordt in stelling gezet

met en tegen een morfologische benadering. Bij de morfologische benadering staat de context centraal en die wordt in dit geval gevormd door de stedelijke lay-out van het Plan Witteveen uit 1935.

 

Het samenbrengen van beide benaderingen is de crux voor het oplossen van een complexe stedenbouwkundige opgave als Zuidplein.

De kansen van de confrontatie werken door op alle ontwerpschalen en uiten zich in een nieuw publiek domein: kwalitatieve verblijfsruimte voor de omwonenden, verweven met het publiek-private domein van het winkelcentrum. Stedenbouw, openbare ruimte en architectuur worden in een bouwkundig object geïnegreerd.

 

Het ontwikkelplan stelt het absolute minimum van Zuidplein aan de orde, om van betekenis te zijn voor Rotterdam Zuid.

 

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Absoluut Zuid - Paneel 1
Absoluut Zuid - Paneel 2
Absoluut Zuid - Paneel 3
Absoluut Zuid - Paneel 4

Master of Urbanism

Zuidplein en Ahoy'
Winkelcentrum Zuidplein
Absoluut Zuid
Zuidplein in de jaren 70

copyright 2016 © fieldoptimizer all rights reserved - powered by one.com